Technology Readiness Levels (TRL)

Marktrijpheid wordt uitgedrukt in TRL (Technology Readiness Level) heeft een schaal van 1 tot 9.

Green Energy Park heeft deze schaal uitgebreid naar 13.

Want voor bedrijven die inzetten op innovatie, is het belangrijk dat de innovatie zowel intern als extern gekend is, wil het bedrijf de innovatie efficiënt kunnen inzetten of vermarkten.

TRL 10 tot en met 13 gaat dan ook over de organisatie van opleiding en training.

Onderzoek & Ontwikkeling

Het park ondersteunt bedrijven met hun onderzoek in de domeinen “Energie en mobiliteitstransitie”, “Ziekenhuis van de toekomst”, “Slimme regio” en “Biotechnologie”.

Bedrijven kunnen hierbij beroep doen op de expertise van de onderzoeksgroepen van de VUB en het UZB.

Onderzoek

TRL 1 – 3

Ontwikkeling

TRL 4 – 6

Proeftuin

TRL 7 – 8

Proeftuin & Showcase

Het CO2-neutraal smart multi energy grid, het groen datacenter, de industriële labo’s, … bieden unieke mogelijkheden voor bedrijven en onderzoeksinstellingen om hun innovatieve oplossingen efficiënt te ontwikkelen en te demonstreren.

Opleiding & Training

Het park begeleidt en ondersteunt bedrijven bij de opleiding en training van hun medewerkers, adviesbureaus en eindgebruikers in het toepassen en gebruiken van hun innovatieve technologie.

&

Inzetten

TRL 9

Opleiding & Training

TRL 10-13