PROEFTUINEN

CO-2 NEUTRAL MULTI ENERGY GRID

Het Green Energy Park beschikt over een CO2-neutrale, realistische proeftuin in een bestaande werk- en woonomgeving, uniek in Europa.

Dit “multi energy grid” is voorzien van een grootschalig elektrisch grid, een ultra-laag temperatuur warmtenet met en uitgebreide elektrische mobiliteitsmogelijkheden in een bestaand bedrijventerrein.

Iedereen die deel uitmaakt van dit “CO2-Neutraal Smart Multi Energy Grid” kan zowel energie leveren als afnemen.

Het CO– Neutraal Smart Multi Energy Grid is:

  • Grootschalig: Een elektrisch vermogen tot 2 maal 20 MW, een thermisch vermogen van 2 MW en een eigen, duurzame elektriciteitsproductie tot 13MW, maken grootschalige onderzoeksprojecten mogelijk.
  • Multi Energie: Alle verschillende vormen van energie zijn met elkaar geïntegreerd waardoor het ook mogelijk is om de interactie tussen de energievectoren te verfijnen.
  • Realistisch: Dit is geen theoretisch experiment. De verschillende ontwikkelingen kunnen afgetoetst worden op de ervaringen van eindgebruikers.

Green Energy Park vzw is partner van het consortium dat het Interreg-project ConnectSME uitrolt. In 2021/2022 geeft het project innovatieve bedrijven uit Vlaanderen en Nederland de kans om hun technologie te testen in levensechte situaties om op die manier de stap naar de markt gemakkelijker te maken. ConnectSME wordt gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het programma voor grensoverschrijdende samenwerking met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Meer info: connectsme.eu

MEDISCH TECHNISCH INFRASTRUCTUUR LAB

Het Green Energy Park zal vanaf het najaar in 2021 beschikken over medisch-technische infrastructuur om nieuwe technologieën te ontwikkelen die zowel academisch alsook door eindgebruikers van het nabijgelegen Universitair Ziekenhuis Brussel getest kunnen worden.

De focus ligt bij het onderzoek naar het verbeteren van de ergonomie, comfort, hygiëne, digitalisatie en de interactie tussen technologie en de medische activiteiten binnen vooral het operatiekwartier, intensieve zorgen, cleanrooms en de isolatiekamers.

Het Green Energy Park bevindt zich in vogelvlucht op slechts 600 meter van het Universitair Ziekenhuis Brussel. Zo kunnen medisch personeel, artsen en chirurgen nieuwe medische en technische innovaties testen en valideren.

OPERATION ROOM FUTURE PROOF

Green Energy Park vzw realiseerde samen met partners en de financiële steun van de Provincie Vlaams Brabant het project “Operating Room Future Proof”.  Dit project beoogt de realisatie van een “slim” operatiekwartier met focus op 5 assen: hygiëne, technologie, infrastructuur, mens en energie. De realisatie van een slim operatiekwartier is een getrapt proces dat begint met een virtuele versie van het operatiekwartier. Dit creatieproces waarbij zowel de medische als technische collega’s betrokken worden, leidt tot een gedragen, efficiënt en kosteneffectief resultaat.

SLIMME REGIO LAB

Een green datacenter zal het Green Energy Park ondersteunen met de nodige rekenkracht om duurzame, hoogtechnologische oplossingen te kunnen ontwikkelen.

Vanuit dit datacenter wordt een digitale proeftuin opgebouwd over het gehele researchpark heen, waar nieuwe ontwikkelingen zoals cloud-toepassingen, mobiele communicatie en nieuwe technologie in functie van “smart cities” of “slimme regio’s” getest kunnen worden in een grootschalige, realistische proeftuin.

HIGHTECH BIOTECH RESEARCHLAB

Green Energy Park vzw ontzorgt alle betrokken partijen in het hele levensproces van het ontwikkelen tot het vermarkten door in high-tech en op maat infrastructuur te voorzien.

Daarnaast zal Green Energy Park vzw fungeren als bio-incubator voor startups en spin-offs.