ONDERZOEKSDOMEINEN

ENERGIE -EN MOBILITEITSTRANSITIE

Het onderzoeksdomein “energie en mobiliteit” legt haar focus hoofdzakelijk op het “CO2-Neutraal Smart Multi Energy Grid” waar de verschillende energievectoren zoals elektriciteit, warmte, koude en water, maar eveneens energieopslag, data en mobiliteit op elkaar afgestemd worden en waar verbruik en productie telkens in evenwicht zijn.

Dit energiegrid dient onderbouwd te zijn met een economisch realistisch exploitatiemodel, gesteund op efficiënte wet- en regelgeving.

In dit onderzoeksdomein worden dan ook alle elementen voor de ontwikkeling van lokale energiegemeenschappen meegenomen:

 • Technologie
 • Businessplannen
 • Wet- en regelgeving
 • Algoritmen
 • Hard- en software
 • Sociale en maatschappelijke integratie

ZIEKENHUIS VAN DE TOEKOMST

Het doel van dit onderzoeksdomein is de link versterken tussen de medische wereld, de technologie en de infrastructuur waardoor er efficiëntere, performantere en betaalbaardere zorg ontwikkeld kan worden.

Het onderzoeksdomein combineert zowel onderzoek en ontwikkeling van innovatieve medische (hygiëne, technologie) als technische oplossingen (technologie, infrastructuur, energie) met als doelstelling deze innovatieve technieken via de proeftuin te valideren om deze vervolgens via opleiding en training, demo-opstellingen aan te bieden aan de medisch/technische wereld.

De focus ligt vooral bij de “high-end medische infrastructuur” zoals operatiezalen, intensieve zorgen, cleanrooms, isolatiekamers,…:

 • Verbeteren van het comfort en ergonomie voor de patiënt en het personeel binnen deze high-end medische ruimtes.
 • Het energieverbruik beperken van het ziekenhuis in zijn totaliteit en de high-end medische ruimtes in het bijzonder.
 • Digitalisering versterken binnen deze ruimtes, het ziekenhuis en de zorg in het algemeen
 • Bestaande medische handelingen verbeteren door inzet van nieuwe technologie en infrastructuur
 • Onderzoeken van hygiëneparameters en optimaler inspelen op deze

SLIMME REGIO

De nieuwe ontwikkelingen op vlak van energie, mobiliteit, technologie in het algemeen en de “zorg van de toekomst” is alleen mogelijk dankzij nieuwe datatechnologieën.

De focus van dit onderzoeksdomein ligt dan ook bij de digitale technologie die nodig is om de twee andere onderzoeksdomeinen mogelijk te maken of te versterken.

Het betreft voornamelijk:

 • Ontwikkeling van nieuwe algoritmen
 • Artificiële intelligentie
 • Virtuele en augmented reality
 • Digitale netwerken
 • Communicatie