PRIMAIRE DOMEINEN

ENERGIE- EN MOBILITEITSTRANSITIE

Binnen het onderzoeksdomein “energie en mobiliteit” wordt de focus hoofdzakelijk gelegd op het “CO2-Neutraal Smart Multi Energy Grid” waar de verschillende energievectoren zoals elektriciteit, warmte, koude en water, maar eveneens energieopslag, data en mobiliteit op elkaar afgestemd worden en waar verbruik en productie telkens in evenwicht zijn.

Dit energiegrid dient onderbouwd te zijn met een economisch realistisch exploitatiemodel, gesteund op efficiënte wet- en regelgeving.

In dit onderzoeksdomein worden dan ook alle elementen voor de ontwikkeling van lokale energiegemeenschappen meegenomen:

 • Technologie
 • Businessplannen
 • Wet- en regelgeving
 • Algoritmen
 • Hard- en software
 • Sociale en maatschappelijke integratie

ZIEKENHUIS VAN DE TOEKOMST

Het doel van dit onderzoeksdomein is de link te versterken tussen de medische wereld, de technologie en de infrastructuur waardoor er efficiëntere, performantere en betaalbare zorg ontwikkeld kan worden.

Het onderzoeksdomein combineert zowel onderzoek en ontwikkeling van innovatieve medische (hygiëne, technologie) als technische oplossingen (technologie, infrastructuur, energie) met als doelstelling deze innovatieve technieken via de proeftuin te valideren om deze vervolgens via opleiding en training, demo-opstellingen aan te bieden aan de medisch/technische wereld.

De focus ligt vooral bij de “high-end medische infrastructuur” zoals operatiezalen, intensieve zorgen, cleanrooms, isolatiekamers,…:

 • Verbeteren van het comfort en ergonomie voor de patiënt en het personeel binnen deze high-end medische ruimtes.
 • Het energieverbruik beperken van het ziekenhuis in zijn totaliteit en de high-end medische ruimtes in het bijzonder.
 • Digitalisering versterken binnen deze ruimtes, het ziekenhuis en de zorg in het algemeen.
 • Bestaande medische handelingen verbeteren door inzet van nieuwe technologie en infrastructuur.
 • Onderzoeken van hygiëneparameters en optimaler inspelen op deze.

SLIMME REGIO

De nieuwe technologische ontwikkelingen op vlak van energie, mobiliteit, de “zorg van de toekomst” en biotechnologie zijn alleen mogelijk dankzij nieuwe datatechnologieën.

De focus van dit onderzoeksdomein ligt dan ook bij de digitale technologie die de transities binnen de andere onderzoeksdomeinen mee moet helpen mogelijk te maken en/of te versterken.

Het betreft voornamelijk:

 • Ontwikkeling van nieuwe algoritmen
 • Artificiële intelligentie
 • Virtuele en augmented reality
 • Digitale netwerken
 • Communicatie

 

BIOTECHNOLOGIE

Dankzij ijzersterke academische centra en biofarmaceutische clusters beschikt Vlaanderen over expertise van wereldniveau. Het bestaande netwerk voorzien van een biotech researchlab waarin in co-creatie en zonder infrastructuurbelemmeringen kan gewerkt worden, kan interacties binnen dit expertisedomein met een brede waaier aan toepassingen en mogelijkheden alleen maar katalyseren.

Het verbinden van de onderzoekskennis uit de academische wereld met nieuwe ontwikkelingen uit de bedrijfswereld zijn maar de eerste stappen in het ontwikkelingsproces van nieuwe biotechnologische toepassingen. Vervolgens is het cruciaal relevante technologieën te kunnen uittesten en demonstreren in een veilige en levensechte omgeving en deze zo naar een hoger niveau te tillen. Via opleiding en training wordt tot slot de link naar de industrie, de markt en de maatschappij gemaakt.

Green Energy Park vzw ontzorgt alle betrokken partijen in dit hele levensproces van het ontwikkelen tot het vermarkten door in high-tech en op maat infrastructuur te voorzien. Daarnaast fungeert Green Energy Park vzw als bio-incubator voor startups en spin-offs.