WAT IS GREEN ENERGY PARK

Het Green Energy Park (GEP) is een gezamenlijk project van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en het Universitair Ziekenhuis Brussel (UZ Brussel) en omvat het ontwikkelen en exploiteren van een campus in het Researchpark van Zellik met de focus op vier domeinen:

  • Energie- en mobiliteitstransitie
  • Ziekenhuis van de toekomst
  • Slimme regio’s
  • Biotechnologie

Met deze campus wil Green Energy Park vzw als grootschalige proeftuin, expertise- en opleidingscentrum de brug slaan tussen onderzoek, innovatie, realisatie en exploitatie.

MISSIE EN VISIE

Missie

Green Energy Park vzw wil de toekomst mogelijk maken door onderzoeksfaciliteiten, diensten, opleidingen, kennis, ervaring en netwerk aan te bieden aan diegenen die door middel van samenwerking en innovatie vandaag willen werken aan de oplossingen van morgen.

Visie

Green Energy Park vzw wil de brug slaan tussen onderzoek, ontwikkeling, innovatie enerzijds en realisatie en exploitatie anderzijds. Door haar grootschalige, “levende” proeftuinen aan te bieden aan bedrijven en kennisinstellingen, wil ze ondersteuning bieden aan onderzoek, bij het ontwikkelen, testen, en toepassen van nieuwe oplossingen.

Green Energy Park vzw wil samenwerken en strategische partnerships stimuleren ook daar waar dit minder evident is. Omdat Green Energy Park vzw ervan overtuigd is dat het samenbrengen van kennis en ervaring, het stimuleren van overdracht en wisselwerking of nog de creatie van “Microgrid of Brains” de enige weg voorruit is om een antwoord te bieden op de uitdagingen van vandaag en morgen. Green Energy Park vzw zal haar proeftuinen ook openstellen voor scholen, hogescholen, universiteiten en het brede publiek, zodat de maatschappij, jong en oud, vandaag kan kennismaken met de oplossingen voor morgen.

WAAROM IS HET PARK VERDER UNIEK?

Innovatie

Green Energy Park vzw trekt duidelijk de kaart van een totaal innovatietraject. Zowel onderzoek en ontwikkeling, proeftuin en showcase als opleiding en training hebben hun plaats binnen Green Energy Park.

Omgeving

Het Green Energy Park is gelegen in Vlaanderen, vlakbij Brussel, hoofdstad van de Europese Unie. In een groene en gezonde omgeving met ruimte voor iedereen, internationaal gemakkelijk bereikbaar.

Proeftuinen

Green Energy Park vzw biedt aan bedrijven en kennisinstellingen alle infrastructuur nodig in het onderzoek en de ontwikkeling van hun innovatieve oplossingen. De proeftuinen zijn dan ook een unieke omgeving om deze innovatie mogelijk te maken.

Green datacenter

Het duurzame datacenter biedt voldoende rekenkracht om alle databehoeften in kader van onderzoek en ontwikkeling in te vullen.