OPLEIDINGEN

Basisopleiding installatie laadpalen

Omdat een laadpaal net iets anders is dan een klassiek stopcontact, zowel in gebruik als naar installatie.

Niet elk voertuig laadt op dezelfde wijze. We bekijken de verschillende laadmodes die vandaag van toepassing zijn. Maar ook de bestaande elektrische installatie waar we de laadpaal gaan op connecteren kent verschillende vormen. We gaan na hoe laadpalen kunnen aangesloten worden op de verschillende netten.

PROJECTEN

Opleidingen van de toekomst

Green Energy Park vzw gaat als promotor in een consortium van zeventien organisaties innovatieve opleidingen ontwikkelen door op een co-creatieve wijze expertise te bundelen. Samen gaan we op zoek naar synergiën tussen de organisaties en de ideale structuur om maximaal bereik mogelijk te maken. De focus van de opleidingen zal niet enkel liggen op de technische aspecten en praktische casussen (bv. energiegemeenschappen). Sensibiliseren, helder communiceren en andere klantgerichte vaardigheden zullen eveneens aan bod komen. Tegen eind 2023 zullen we binnen de vijf gedefinieerde sub-thema’s negen opleidingen creëren.