Green Energy Park vzw zoekt beloftevolle innovaties om mee de klimaatdoelstellingen in de grensregio te behalen

Het Interregproject ConnectSME wil bedrijven connecteren met zes proeftuinen in de grensregio Vlaanderen-Nederland die sterk inzetten op duurzame ontwikkeling. Thorsite (VITO), Snowball (Xvent), Green Energy Park in Vlaanderen, The Green Village (TU Delft), Future Energy Lab Metalot (TU Eindhoven) en Brainport Smart District in Nederland pionieren door hun infrastructuur te verbinden aan beloftevolle innovaties en zo drempels voor samenwerking tussen clusters en regio’s weg te nemen. Meer informatie over het project vind je in dit persbericht

Behalen van de klimaatdoelstellingen

In totaal kan een bedrijf tot €50.000 euro aan ‘in-kind’ vouchers ontvangen via ConnectSME. In een eerste fase voor studie-activiteiten om de impact en toegevoegde waarde van de integratie van de technologie in de proeftuin te analyseren. In een tweede fase om de integratie van de technologie in de proeftuin te integreren en pilootprojecten uit te voeren. De inzichten die hieruit ontstaan, leiden tot verdere verfijningen van het product en verhogen de kansen op commercieel succes. Daarnaast worden de producten ook per proeftuin voorgesteld aan een breed publiek om zo de kenbaarheid van de producten te verhogen. De beoogde uitkomst biedt zowel een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen als een economische meerwaarde in de vorm van meer omzet en meer tewerkstelling in de grensregio.

Ben jij de perfect match voor Green Energy Park?

Green Energy Park is een Strategisch Proeftuincentrum waar bedrijven en kennisinstellingen terecht kunnen om hun innovatie te testen en demonstreren in een “real live” omgeving. In het Smart Village Lab staat “de slimme woning in de slimme woonwijk” centraal. De slimme woning of het Smart Home Lab, laat toe de verschillende intelligente woningsystemen op elkaar af te stemmen. Tevens kan de woning gekoppeld worden aan de collectieve systemen als buurtbatterijen, collectieve zonnepanelen, thermische buffers en het  elektrisch en thermisch energiegrid.

Wij ondersteunen samen met de energie-experts van de Vrije Universiteit Brussel graag MKBen die werken rond de technologische uitdagingen van intelligente woningsystemen en de interactie met collectieve energiesystemen. Het Smart Village Lab is in volle ontwikkeling en is een dynamische omgeving die constant evolueert. We kijken dan ook graag uit naar MKBen die hun technologie willen integreren in deze dynamische omgeving om deze zo mee vorm te geven.

Wat biedt Green Energy Park?

  • Gelegen in Vlaanderen, vlakbij Brussel, hoofdstad van de Europese Unie
  • Unieke infrastructuur voor onderzoek en ontwikkeling van innovatieve energie- en mobiliteitssystemen
  • Dynamische omgeving voor technologische uitdagingen van intelligente woningsystemen en hun interactie met collectieve energiesystemen.
  • Ondersteuning vanuit de Vrije Universiteit Brussel

De andere proeftuinen

Is Green Energy Park geen exacte match met je doelstelling of product? Dan kan je misschien terecht bij een van de andere vijf proeftuinen. Zij zijn ook op zoek naar mkb-en of kmo’s met beloftevolle duurzame innovaties waarop ze kunnen inzetten. Elke proeftuin heeft hierbij zijn eigen focus. Daar kan je alles over terug vinden in de flyer van het project die je hier kan lezen. Daarin kan je ook alle voorwaarden en contactgegevens terug vinden.

Interesse om met Green Energy Park aan jouw innovatie te werken? Neem dan contact op met Inne Peersman via inne.peersman@greenenergypark.be