VANDAAG SAMENWERKEN AAN DE OPLOSSINGEN VAN MORGEN

 

Green Energy Park wil vandaag samenwerken aan de oplossingen voor morgen, waarbij het als grootschalige proeftuin, expertise- en opleidingscentrum de brug slaat tussen onderzoek, innovatie, realisatie en exploitatie. En dit binnen drie onderzoeksdomeinen: energie en mobiliteitstransitie, ziekenhuis van de toekomst, slimme regio.

FOCUSDOMEINEN

Energie- en mobiliteitstransitie

Het Green Energy Park is een CO2-neutrale, realistische proeftuin voorzien van een grootschalig elektrisch grid, een ultra-laag temperatuur warmte-net en uitgebreide elektrische mobiliteitsmogelijkheden.

Ziekenhuis van de toekomst

Het Green Energy Park heeft de medisch-technische infrastructuur om nieuwe technologieën te ontwikkelen die zowel academisch alsook door eindgebruikers van het nabijgelegen Universitair Ziekenhuis Brussel getest kunnen worden.

Slimme Regio

Het Green Energy Park is een slimme regio dat als proeftuin ingezet wordt voor ontwikkeling van innovatieve gebouwtechnieken, nieuwe communicatie- en IT technologieën en digitale ontwikkelingen als zelfrijdende wagens.

TECHNOLOGY READINESS LEVELS (TRL)

Marktrijpheid wordt uitgedrukt in TRL (Technology Readiness Level) heeft een schaal van 1 tot 9.

Green Energy Park heeft deze schaal uitgebreid naar 13.

Want voor bedrijven die inzetten op innovatie, is het belangrijk dat de innovatie zowel intern als extern gekend is, wil het bedrijf de innovatie efficiënt kunnen inzetten of vermarkten.

TRL 10 tot en met 13 gaat dan ook over de organisatie van opleiding en training.

U

Onderzoek

TRL 1 – 3

Ontwikkeling

TRL 4 – 6

Proeftuin

TRL 7 – 8

&

Inzetten

TRL 9

Opleiding & Training

TRL 10 – 13

FIER OM PARTNERS TE ZIJN MET