VANDAAG SAMENWERKEN AAN DE OPLOSSINGEN VAN MORGEN

 

Green Energy Park vzw wil vandaag samenwerken aan de oplossingen voor morgen, waarbij het als grootschalige proeftuin, expertise- en opleidingscentrum de brug slaat tussen onderzoek, innovatie, realisatie en exploitatie. Er wordt gewerkt rond de transitie binnen vier domeinen: energie & mobiliteit, ziekenhuis van de toekomst, slimme regio en biotechnologie.

NIEUWS

Opleidingen van de toekomst

Green Energy Park vzw gaat als promotor in een consortium van zeventien organisaties innovatieve opleidingen ontwikkelen door op een co-creatieve wijze expertise te bundelen. Samen gaan we op zoek naar synergiën tussen de organisaties en de ideale structuur om maximaal bereik mogelijk te maken. De focus van de opleidingen zal niet enkel liggen op de technische aspecten en praktische casussen (bv. energiegemeenschappen). Sensibiliseren, helder communiceren en andere klantgerichte vaardigheden zullen eveneens aan bod komen. Tegen eind 2023 zullen we binnen de vijf gedefinieerde sub-thema’s negen opleidingen creëren.

WE ZOEKEN NOG COLLEGA’S!

DOMEINEN

ENERGIE-EN MOBILITEITSTRANSITIE

Het Green Energy Park is een CO2-neutrale, levensechte proeftuin voorzien van een grootschalig elektrisch grid, een ultra-laag temperatuur warmtenet met uitgebreide elektrische mobiliteitsmogelijkheden. 

 

DETAILS

ZIEKENHUIS VAN DE TOEKOMST

In het Green Energy Park werken we aan de zorg van de toekomst. Zo kunnen binnenkort ingenieurs, medici en onderzoekers hun nieuwe ontwikkelingen testen en verfijnen in het nieuwe Medisch-Technisch Infrastructuur Labo.

 

DETAILS

SLIMME REGIO

Het Green Energy Park is een slimme regio dat als proeftuin ingezet wordt voor ontwikkeling van innovatieve gebouwtechnieken, nieuwe communicatie- en IT technologieën en digitale ontwikkelingen als zelfrijdende wagens.

 

DETAILS

BIOTECHNOLOGIE

Het Green Energy Park zal beschikken over een hightech biotech researchlab met infrastructuur geschikt voor onderzoek, ontwikkelingen, experimenten, demonstraties, opleidingen en training.

 

DETAILS

TECHNOLOGY READINESS LEVELS (TRL)

Marktrijpheid wordt uitgedrukt in TRL (Technology Readiness Level) met een schaal van 1 tot 9.

Green Energy Park vzw heeft deze schaal uitgebreid naar 13.

Voor bedrijven die inzetten op innovatie is het belangrijk dat de innovatie zowel intern als extern gekend is, wil het bedrijf de innovatie efficiënt kunnen inzetten of vermarkten.

TRL 10 tot en met 13 gaat dan ook over de organisatie van opleiding en training.

U

Onderzoek

TRL 1 – 3

Ontwikkeling

TRL 4 – 6

Proeftuin

TRL 7 – 8

&

Inzetten

TRL 9

Opleiding & Training

TRL 10 – 13

FIER OM PARTNER TE ZIJN MET